469 695 121
facebook

Domov pro seniory Heřmanův Městec
Zřizovatel: Hlavní město Praha

Základní prohlášení domova se zvláštním režimem Heřmanův Městec

Domov pro seniory Heřmanův Městec je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je hlavní město Praha. Domov je umístěn v centru města v zámeckém objektu s přilehlým parkem. Kapacita zařízení je 60 míst pro domov se zvláštním režimem. Jsme pobytové zařízení sociální péče s celoročním provozem.

Posláním domova se zvláštním režimem je zachování lidské důstojnosti a kvality života lidí s demencí.

Poskytujeme odbornou a bezpečnou podporu v základních aktivitách denního života. Aktivně pomáháme při udržování přiměřené soběstačnosti vzhledem ke zdravotnímu stavu a věku. Respektujeme individuální potřeby a práva každého uživatele. Podporujeme a napomáháme v kontaktu s běžným způsobem života, prostředím a rodinou.

Práva osob trpících Alzheimerovou chorobou nebo jinými formami demence:

 1. Být informován o své chorobě.
 2. Mít vhodnou a soustavnou lékařskou péči.
 3. Být užitečný při práci a zábavě tak dlouho, jak jen to je možné.
 4. Být vnímán při jakémkoli zacházení jako dospělý člověk, ne jako dítě.
 5. Při vyjadřování svých pocitů být brán vážně.
 6. Je-li to možné, nebýt léčen psychotropními látkami.
 7. Žít v bezpečném, srozumitelném a předvídatelném prostředí.
 8. Mít potěšení z každodenních činností, které dávají životu smysl.
 9. Mít možnost chodit pravidelně ven.
 10. Pociťovat tělesný kontakt včetně objetí, pohlazení a podržení ruky.
 11. Být s lidmi, kteří znají život nemocného, včetně jeho kulturních a náboženských zvyklostí.
 12. Být ošetřován pracovníky, kteří jsou vyškoleni pro péči o osoby s demencí.

Poskytované činnosti:

Pozitivní vymezení cílové skupiny:

Zásady poskytované péče:

Cíle :

Rozvojové cíle:

Viz. Dokumenty ke stažení