469 695 121
facebook

Domov pro seniory Heřmanův Městec
Zřizovatel: Hlavní město Praha

Základní prohlášení domova pro seniory
Heřmanův Městec

Domov pro seniory Heřmanův Městec je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je hlavní město Praha. Domov je umístěn v centru města v zámeckém objektu s přilehlým parkem. Kapacita zařízení je 78 míst pro domov pro seniory. Jsme pobytové zařízení sociální péče s celoročním provozem.

Posláním domova pro seniory je zachování lidské důstojnosti a kvality života ve stáří.

Aktivně pomáháme při udržování přiměřené soběstačnosti vzhledem ke zdravotnímu stavu a věku. Respektujeme individuální potřeby a práva každého uživatele. Podporujeme a napomáháme v kontaktu s běžným způsobem života, prostředím a rodinou.

Poskytované činnosti:

Pozitivní vymezení cílové skupiny:

Zásady poskytované péče:

Cíle služby:

Rozvojové cíle:

Viz Dokumenty ke stažení